Events

Comments Box SVG iconsUsed for the like, share, comment, and reaction icons
Borealis Listening Club #36 + Bien Basar & Winnie Huang

Borealis Listening Club #36 + Bien Basar & Winnie Huang

Sep 28, 8:00pm - Sep 28, 10:00pm

Studio 207Strandgaten 207Bergen,5004 Map

Gratisarrangement // Free event
Live i Studio 207 & Online

Meld deg opp HER for å delta Online // Sign up here to participate Online: eepurl.com/hjgNKX

Velkommen til sesongens andre samling med sjangerkryssende musikk og lyd, refleksjoner fra ulike perspektiver, popcorn, gøy brus, smakseksperiment og lytting i Studio 207 & Online! Denne gangen med maks kapasitet da restriksjonene er løftet - så ta med alle du kjenner 🙂

Lyttevert Peter Meanwell har spillelisten klar, og har også invitert fiolinist Winnie Huang til å dele lyd med oss. Winne er bosatt i Paris og er en av grunnleggerne av det franske ensemblet "soundinitiative" som er involvert i et spennende prosjekt på Borealis i 2022. I tillegg skal vi lytte til O YAMA O, et musikkprosjekt fra Keiko Yamamoto og Rie Nakajima som er kjent for sine lydtepper inspirert av japanske myter, ritualer, antropologi og uspektakulære hverdagslyder. De var en del av Borealis i 2016 og gav i år ut albumet “Bruxelles”, som vi skal høre et spor fra. Vi skal også lytte til musikk fra Moor Mother sitt nye album, der vokalist Elaine Mitchener gjester.

Nytt av sesongen er at også smaksløkene får noe å bryne seg på, og i anledning hver BLC inviterer vi matentusiaster i Bergen til å lage et lite spiselig eksperiment for å krydre lyttingen. Vi bygger videre på Solros sin miso-karamell-sensasjon fra forrige samling, og slår oss denne gangen sammen med kokk Aimee Cordeiro fra Bien Basar. Hun har jobbet som kokk i 12 år, og har en spesiell interesse for å selvsanking, lokale gårdsprodukter, og ansvarlig moderne mat. Bien Basar ved Aimee leverer tre typer snacks laget av vegetariske lokale produkter, både fra skogen og havet. Det er ingenting annet å gjøre enn å glede seg!

Årets sesong med BLC er både for alle som er fysisk tilstede i Bergen, og for alle andre som vil være med oss hjemmefra. Bli med oss enten i Studio 207 eller Online!

PROGRAM:
20.00–21.00 Vi lytter til musikk (Studio 207 & Online)
21.00–22.00 Smaketid og enda mer lytting (Studio 207)

VI VIL LYTTE TIL DET DU LYTTER TIL:
Borealis Listening Club er uformelt og avslappet, og vi vil også gjerne lytte til musikk som du liker, eller kicker på akkurat nå. Send oss forslag på e-post (blc@borealisfestival.no), Facebook eller Insta, så kanskje plukker vi ut musikken du har foreslått .

HVA ER BOREALIS LISTENING CLUB (BLC):
Borealis Listening Club er en gratis månedlig lytteklubb arrangert av Borealis - en festival for eksperimentell musikk som har eksistert siden 2015. BLC arrangeres siste onsdagen i hver måned (OBS! DENNE GANGEN PÅ EN TIRSDAG!), og samler alle eventyrlystne lyttere for noe så enkelt som: å lytte til musikk og lyd. BLC er skapt for å lytte sammen, og snakke om musikken og lydene som sprenger sjangergrenser, og utfordrer. Dette er ingen eksklusiv klubb – tvert i mot er den åpen for alle: fra nysgjerrige førstegangslyttere til de mer erfarne ører.

Om du ønsker månedlige påminnelser om Borealis Listening Club kan du abbonnere på vårt BLC nyhetsbrev her: bit.ly/3m8m1eD
Meld deg også på Facebook-gruppen Borealis Listening Club for oppdateringer om arrangementene våre. Melder du deg på her får du også rabatt på billetter under selve festivalen, og til flere andre kulturarrangementer i Bergen gjennom året. Blant annet Bergen Kunsthalls konsertserie Utmark ++

PRAKTISK INFO:
∞BLC finner sted i Studio 207 på adresse Strandgaten 207 – Borealis sitt lokale for eksperimentell musikk og elektronisk kunst, i samarbeid med Piksel – festival for elektronisk kunst og fri teknologi, i Bergen.
∞toalettene i Studio 207 er kjønnsnøytrale
∞Borealis har avtale med restauranten Horn of Africa over gaten for bruk av rullestolvennlig toalett
∞Vi følger myndighetenes retningslinjer for smittevern under avvikling av arrangementer
∞opplever du symptomer på Covid-19: bli hjemme, og test deg
∞vask hendene ofte, eller bruk håndsprit
∞ta vare på deg selv, og alle rundt deg

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Welcome to the second gathering of the season with genre crossing music and sounds, reflections from a range of perspectives, popcorn, fun sodas, taste experiments and listening in Studio 207 and Online! We've had to move our September gathering from Wednesday to Tuesday, so come join on TUESDAY the 28th of September – and bring your friends!

Listening host Peter Meanwell has the playlist ready and has also invited Winnie Huang to pick out a track to share! Winnie is a founding member and solo violinist of Paris based new music ensemble soundinitiative, who will perform at Borealis 2022. We will listen to O YAMA O, a music project by London-based artists Keiko Yamamoto and Rie Nakajima, who create soundscapes inspired by Japanese myth, ritual, anthropology and everyday, non-spectacular sound worlds. They performed at Borealis in 2016, and has in 2021 released the new album Bruxelles, from which we will play the track Uma. We will also listen to a track from Moor Mother's new album where she has collaborated with Elaine Mitchener.

New this season is that we will give your taste buds an experience too! For each gatehering we invite food enthusiasts in Bergen to create an edible experiment to spice up the listening. To follow up last month's salivating experiment with Solros we have now got together with chef Aimee Cordeiro from Bien Basar, who has worked as a chef for 12 years, and is especially interested in foraging, local farms and responsible modern food. Bien Basar will deliver three local veggie snacks from both forest and sea to all you adventurous listeners!
This year’s BLC welcomes everyone who is physically present in Bergen, but also those who wants to listen in from home. Come join us in Studio 207 or Online!

PROGRAMME:
20.00–21.00 We listen to music (Studio 207 & Online)
21.00–22.00 Taste adventure and more listening (Studio 207)

WE WANT TO LISTEN TO WHAT YOUR TUNES:
Borealis Listening Club is relaxed and informal, and we also want to listen to the music that you like or are kicking on right now. Send us suggestions on e-mail (blc@borealisfestival.no), Facebook or Instagram, and we might listen to the music you have suggested.

The Borealis Listening Club is a monthly free event hosted by Borealis – a festival for experimental music that has existed since 2015. BLC is organised on the last Wednesday each month (NOTICE: This month it's on a TUESDAY!), and gathers all adventurous listeners to simply: listen to music and sound. It’s a space to listen together and talk about music outside of the mainstream, and is open to everyone from first time listeners to seasoned professors.

If you want monthly reminders about Borealis Listening Club you can subscribe to our BLC news letter here: bit.ly/3m8m1eD

Also join the Facebook group Borealis Listening Club to get updates about our events. If you join here you will get discounts on tickets to the festival and other culture events in Bergen throughout the year, like Bergen Kunsthall’s concert serie Utmark, and more!

PRACTICAL INFO:
∞ BLC takes place in Studio 207 in Strandgaten 207 – Borealis’ own space for experimental music and electronic art, in collaboration with Piksel – festival for electronic art and technological freedom in Bergen.
∞ The toilets in Studio 207 are gender neutral
∞ Borealis has a deal with the restaurant across the street, Horn of Africa, for access to handicap toilets
∞ Borealis is following all guidelines, related to COVID-19 and public events
∞ If you are experiencing symptoms of Covid-19: stay at home and get tested
∞ Remember to wash your hands often and use disinfectant when available
∞ Take care of yourself and everyone around you
... See MoreSee Less

45 interested  ·  10 going
Borealis Listening Club #37

Borealis Listening Club #37

Oct 27, 8:00pm - Oct 27, 10:00pm

Studio 207Strandgaten 207Bergen,5004 Map

||Gratisarrangement // Free event

Velkommen til en ny sesong med musikk og lyder i alle sjangre, refleksjoner fra ulike perspektiver, popcorn, morsom brus og lytting i Studio 207 i Strandgaten og Online! Bli med onsdag 27. oktober, og ta gjerne med en venn.

Nytt av sesongen er at også smaksløkene skal få noe å bryne seg på, og i anledning hver BLC inviterer vi matentusiaster i Bergen til å lage et lite spiselig eksperiment for å krydre lyttingen.

Info om hva vi skal lytte til og smake på kommer nærmere datoen.

Årets sesong med BLC er både for alle som er fysisk tilstede i Bergen, og for alle andre som vil være med oss hjemmefra. Bli med oss enten i Studio 207 eller Online!

PROGRAM:
20.00–21.00 Vi lytter til musikk (Studio 207 & Online)
21.00–22.00 Smaketid og enda mer lytting (Studio 207)

VI VIL LYTTE TIL DET DU LYTTER TIL:
Borealis Listening Club er uformelt og avslappet, og vi vil også gjerne lytte til musikk som du liker, eller kicker på akkurat nå. Send oss forslag på e-post (blc@borealisfestival.no), Facebook eller Insta, så kanskje plukker vi ut musikken du har foreslått .

HVA ER BOREALIS LISTENING CLUB (BLC):
Borealis Listening Club er en gratis månedlig lytteklubb arrangert av Borealis - en festival for eksperimentell musikk som har eksistert siden 2015. BLC arrangeres siste onsdagen i hver måned, og samler alle eventyrlystne lyttere for noe så enkelt som: å lytte til musikk og lyd. BLC er skapt for å lytte sammen, og snakke om musikken og lydene som sprenger sjangergrenser, og utfordrer. Dette er ingen eksklusiv klubb – tvert i mot er den åpen for alle: fra nysgjerrige førstegangslyttere til de mer erfarne ører.

Om du ønsker månedlige påminnelser om Borealis Listening Club kan du abbonnere på vårt BLC nyhetsbrev her: bit.ly/3m8m1eD

Meld deg også på Facebook-gruppen Borealis Listening Club for oppdateringer om arrangementene våre. Melder du deg på her får du også rabatt på billetter under selve festivalen, og til flere andre kulturarrangementer i Bergen gjennom året. Blant annet Bergen Kunsthalls konsertserie Utmark ++

PRAKTISK INFO:
∞BLC finner sted i Studio 207 på adresse Strandgaten 207 – Borealis sitt lokale for eksperimentell musikk og elektronisk kunst, i samarbeid med Piksel – festival for elektronisk kunst og fri teknologi, i Bergen.
∞toalettene i Studio 207 er kjønnsnøytrale
∞Borealis har avtale med restauranten Horn of Africa over gaten for bruk av rullestolvennlig toalett
∞begrenset kapasitet. Om du vil sikre deg plass på forhånd kan du sende e-post til blc@borealisfestival.no
∞Vi følger myndighetenes retningslinjer for smittevern under avvikling av arrangementer
∞opplever du symptomer på Covid-19: bli hjemme, og test deg
∞vask hendene ofte, og bruk håndsprit når tilgjengelig
∞hold fysisk avstand til andre, er dette ikke mulig, så bruk munnbind
∞ta vare på deg selv, og alle rundt deg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Welcome to a new season with music and sounds of all genres, reflections from a range of perspectives, popcorn, fun sodas and listening in Studio 207 in Strandgaten and Online! Come join us for on Wednesday 27th of October and bring your friends!

New to the season is that we will give our taste buds an experience too, and for each BLC we invite food enthusiasts in Bergen to create a tiny edible experiment to spice up the listening.

More info on what we will taste and listen to will come closer to the date.

This year’s BLC welcomes everyone who is physically present in Bergen, but also those who wants to listen in from home. Come join us in Studio 207 or Online!

PROGRAMME:
20.00–21.00 We listen to music (Studio 207 & Online)
21.00–22.00 Taste adventure and more listening (Studio 207)

WE WANT TO LISTEN TO WHAT YOUR TUNES:
Borealis Listening Club is relaxed and informal, and we also want to listen to the music that you like or are kicking on right now. Send us suggestions on e-mail (blc@borealisfestival.no), Facebook or Instagram, and we might listen to the music you have suggested.

The Borealis Listening Club is a monthly free event hosted by Borealis – a festival for experimental music that has existed since 2015. BLC is organised on the last Wednesday each month, and gathers all adventurous listeners to simply: listen to music and sound. It’s a space to listen together and talk about music outside of the mainstream, and is open to everyone from first time listeners to seasoned professors.

If you want monthly reminders about Borealis Listening Club you can subscribe to our BLC news letter here: bit.ly/3m8m1eD

Join also the Facebook group Borealis Listening Club to get updates about our events. If you join here you will also get discounts on tickets to the festival and other culture events in Bergen throughout the year, like Bergen Kunsthall’s concert serie Utmark, and more!

PRACTICAL INFO:
∞ BLC takes place in Studio 207 in Strandgaten 207 – Borealis’ own space for experimental music and electronic art, in collaboration with Piksel – festival for electronic art and technological freedom in Bergen.
∞ The toilets in Studio 207 are gender neutral
∞ Borealis has a deal with the restaurant across the street, Horn of Africa, for access to handicap toilets
∞ Limited capacity – if you want to secure a seat in advance you can send an e-mail to blc@borealisfestival.no
∞ Borealis is following all guidelines, related to COVID-19 and public events
∞ If you are experiencing symptoms of Covid-19: stay at home and get tested
∞ Remember to wash your hands often and use disinfectant when available
∞ Keep physical distance to others, and use a mask when this is not possible
∞ Take care of yourself and everyone around you
... See MoreSee Less

41 interested  ·  7 going
Workshop SelfHosted by Critical Engineering Working Group

Workshop SelfHosted by Critical Engineering Working Group

Nov 4, 1:00pm - Nov 4, 3:00pm+1Nov 5, 1:00pm - Nov 5, 3:00pm

PikselStrandgaten 207Bergen,5004 Map

Workshop SelfHosted by Critical Engineering Working Group

NOTE: The workshop will be hosted in NOVEMBER. Dates will be updated.

Decentralise! This 4 hours walks participants through the process of setting up their very own server on the Internet, complete with webmail, cloud, VPN, gallery and website services, scalable to hundreds or thousands of users.
Those interested in serving from home can bring in a PC to wipe and re-purpose as a low-bandwidth server on the Internet. Others wanting a high-traffic, media-rich solution will be encouraged to choose and register a geographically-local server package in class such that they can be guided through a complete install (typical monthly fees are 5 to 15 EUR).

Good server-side security practices are covered, from disk-encryption to password-management and firewalling. The basics of the UNIX command line are also taught such that participants can securely log into their server and administer it regardless of their physical location. It takes just one in a community to give the gift of high-quality, low-carbon Internet infrastructure - to free yourself and others from centralised and privacy-eroding services (like GMail, DropBox and Flickr).

No prior experience is necessary, although attention to detail and note-taking skills are important.

piksel.no/2021/05/19/selfhosted-by-critical-engineering-working-group

Piksel is supported by the Municipality of Bergen, Arts Council Norway, Vestland fylkeskommune.
... See MoreSee Less

15 interested
Decoding Black Magic. Interventions in Infrastructure by the Critical Engineering Working Group

Decoding Black Magic. Interventions in Infrastructure by the Critical Engineering Working Group

Nov 15, 5:00pm - Nov 29, 5:00pm

Studio 207Strandgaten 207Bergen,5004 Map

Decoding Black Magic. Interventions in Infrastructure
by the Critical Engineering Working Group
Piksel Festival 2021

Piksel is glad to announce a special collaboration program with the Critical Engineers Working Group within the next 3 years. As a result, Piksel will host several exhibitions, workshops, and presentations led by CE components. The program will be developed within the Piksel Festival and Piksel Fest Spill activities along the years 2021-2023. Starting in November with an exhibition and 3 workshops. Stay tuned!

In 2011, a group of artists and engineers published the “Critical Engineering Manifesto”, since translated into 18 languages. Around the manifesto, originally written by Julian Oliver, Gordan Savičić and Danja Vasiliev, gathered a larger group – the Critical Engineering Working Group – now including also Sarah Grant, Bengt Sjölén and Joana Moll.

criticalengineering.org/

Critical Engineers Working Group exhibition “Decoding Black Magic. Interventions in Infrastructure” will take place from the 15th of November to 12th of December 2021, showing well known artworks plus new works in progress by the artists Bengt Sjölén and Danja Vasiliev.

piksel.no/2021/05/11/critical-engineering-working-group-exhibition

Piksel is supported by the Municipality of Bergen, Arts Council Norway, Vestland fylkeskommune.
... See MoreSee Less

5 interested  ·  4 going
Borealis Listening Club #38

Borealis Listening Club #38

Nov 24, 8:00pm - Nov 24, 10:00pm

Studio 207Strandgaten 207Bergen,5004 Map

||Gratisarrangement // Free event

Velkommen til en ny sesong med musikk og lyder i alle sjangre, refleksjoner fra ulike perspektiver, popcorn, morsom brus og lytting i Studio 207 i Strandgaten og Online! Bli med onsdag 24. november, og ta gjerne med en venn.

Nytt av sesongen er at også smaksløkene skal få noe å bryne seg på, og i anledning hver BLC inviterer vi matentusiaster i Bergen til å lage et lite spiselig eksperiment for å krydre lyttingen.

Info om hva vi skal lytte til og smake på kommer nærmere datoen.

Årets sesong med BLC er både for alle som er fysisk tilstede i Bergen, og for alle andre som vil være med oss hjemmefra. Bli med oss enten i Studio 207 eller Online!

PROGRAM:
20.00–21.00 Vi lytter til musikk (Studio 207 & Online)
21.00–22.00 Smaketid og enda mer lytting (Studio 207)

VI VIL LYTTE TIL DET DU LYTTER TIL:
Borealis Listening Club er uformelt og avslappet, og vi vil også gjerne lytte til musikk som du liker, eller kicker på akkurat nå. Send oss forslag på e-post (blc@borealisfestival.no), Facebook eller Insta, så kanskje plukker vi ut musikken du har foreslått .

HVA ER BOREALIS LISTENING CLUB (BLC):
Borealis Listening Club er en gratis månedlig lytteklubb arrangert av Borealis - en festival for eksperimentell musikk som har eksistert siden 2015. BLC arrangeres siste onsdagen i hver måned, og samler alle eventyrlystne lyttere for noe så enkelt som: å lytte til musikk og lyd. BLC er skapt for å lytte sammen, og snakke om musikken og lydene som sprenger sjangergrenser, og utfordrer. Dette er ingen eksklusiv klubb – tvert i mot er den åpen for alle: fra nysgjerrige førstegangslyttere til de mer erfarne ører.

Om du ønsker månedlige påminnelser om Borealis Listening Club kan du abbonnere på vårt BLC nyhetsbrev her: bit.ly/3m8m1eD

Meld deg også på Facebook-gruppen Borealis Listening Club for oppdateringer om arrangementene våre. Melder du deg på her får du også rabatt på billetter under selve festivalen, og til flere andre kulturarrangementer i Bergen gjennom året. Blant annet Bergen Kunsthalls konsertserie Utmark ++

PRAKTISK INFO:
∞BLC finner sted i Studio 207 på adresse Strandgaten 207 – Borealis sitt lokale for eksperimentell musikk og elektronisk kunst, i samarbeid med Piksel – festival for elektronisk kunst og fri teknologi, i Bergen.
∞toalettene i Studio 207 er kjønnsnøytrale
∞Borealis har avtale med restauranten Horn of Africa over gaten for bruk av rullestolvennlig toalett
∞begrenset kapasitet. Om du vil sikre deg plass på forhånd kan du sende e-post til blc@borealisfestival.no
∞Vi følger myndighetenes retningslinjer for smittevern under avvikling av arrangementer
∞opplever du symptomer på Covid-19: bli hjemme, og test deg
∞vask hendene ofte, og bruk håndsprit når tilgjengelig
∞hold fysisk avstand til andre, er dette ikke mulig, så bruk munnbind
∞ta vare på deg selv, og alle rundt deg
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Welcome to a new season with music and sounds of all genres, reflections from a range of perspectives, popcorn, fun sodas and listening in Studio 207 in Strandgaten and Online! Come join us for on Wednesday 24th of November and bring your friends!

New to the season is that we will give our taste buds an experience too, and for each BLC we invite food enthusiasts in Bergen to create a tiny edible experiment to spice up the listening.

More info on what we will taste and listen to will come closer to the date.

This year’s BLC welcomes everyone who is physically present in Bergen, but also those who wants to listen in from home. Come join us in Studio 207 or Online!

PROGRAMME:
20.00–21.00 We listen to music (Studio 207 & Online)
21.00–22.00 Taste adventure and more listening (Studio 207)

WE WANT TO LISTEN TO WHAT YOUR TUNES:
Borealis Listening Club is relaxed and informal, and we also want to listen to the music that you like or are kicking on right now. Send us suggestions on e-mail (blc@borealisfestival.no), Facebook or Instagram, and we might listen to the music you have suggested.

The Borealis Listening Club is a monthly free event hosted by Borealis – a festival for experimental music that has existed since 2015. BLC is organised on the last Wednesday each month, and gathers all adventurous listeners to simply: listen to music and sound. It’s a space to listen together and talk about music outside of the mainstream, and is open to everyone from first time listeners to seasoned professors.

If you want monthly reminders about Borealis Listening Club you can subscribe to our BLC news letter here: bit.ly/3m8m1eD

Join also the Facebook group Borealis Listening Club to get updates about our events. If you join here you will also get discounts on tickets to the festival and other culture events in Bergen throughout the year, like Bergen Kunsthall’s concert serie Utmark, and more!

PRACTICAL INFO:
∞ BLC takes place in Studio 207 in Strandgaten 207 – Borealis’ own space for experimental music and electronic art, in collaboration with Piksel – festival for electronic art and technological freedom in Bergen.
∞ The toilets in Studio 207 are gender neutral
∞ Borealis has a deal with the restaurant across the street, Horn of Africa, for access to handicap toilets
∞ Limited capacity – if you want to secure a seat in advance you can send an e-mail to blc@borealisfestival.no
∞ Borealis is following all guidelines, related to COVID-19 and public events
∞ If you are experiencing symptoms of Covid-19: stay at home and get tested
∞ Remember to wash your hands often and use disinfectant when available
∞ Keep physical distance to others, and use a mask when this is not possible
∞ Take care of yourself and everyone around you
... See MoreSee Less

21 interested  ·  2 going
Load more